UN logos

Vi forsker på havet

Hvordan står det til med havet?

Havet sliter. Klimaet endres, vannet blir surere, arter forsvinner, det fiskes for mye, og vi forurenser. Samtidig er vi helt avhengig av alt havet gir oss.

Under One Ocean Expedition skal vi finne ut hvordan det står til, forskere og studenter skal samle inn data hele veien rundt jorden. Noen tema skal studeres spesielt, som utvekslingen av CO2 mellom atmosfære og hav, og hvordan det påvirker surhetsgraden i vannet.

Livet i havet langs ruten skal undersøkes, og forskerne skal registrere sporene etter oss mennesker: Hva finnes av forurensing - som mikroplast, og hvor mye støy er det fra alt det vi driver med, på og i havet. En mengde satellitter overvåker havene, og Statsraaden skal hjelpe til med å verifisere hva det egentlig er satellittene ser.

Fra seilskip til moderne forskningsfartøy

Den 107 år gamle seilskuten er blitt utrustet med moderne instrumenter, skreddersydd for de målingene som skal gjøres: Skipet tar kontinuerlig prøver av vannet, hydrofoner tar opp lyd, og spesielle ekkolodd registrerer det som lever under skipet - fra ørsmå plankton til fisk.

Forskerne har også med seg utstyr for å hente opp og undersøke organismene.

Noe av utstyret skal være om bord, og fortsette registreringene også etter at One Ocean Expedition er over.

Alle data skal deles, slik at forskere og studenter verden over kan jobbe videre med den informasjonen som samles inn. Også vi andre skal få følge med på det som skjer, på nett og i sosiale medier.

Klargjøring av utstyr før avreise. Foto: Cristine Fagerbakke / HI
Klargjøring av utstyr før avreise

Disse institusjonene deltar i forskningsprosjektet

- Havforskningsinstituttet
- Universitetet i Bergen
- NORCE
- Bjerknessenteret for klimaforskning
- Nansensenteret
- Norsk Polarinstitutt
- Meteorologisk institutt
- Norsk institutt for vannforskning, NIVA

Statsraad Lehmkuhl

One Ocean Expedition

Les mer
Undervisning

Undervisning

Les mer
Seilingsrute

Seilingsrute

Les mer

One Ocean logoUN logos

One Ocean Expedition er en jordomseiling av det norske seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Vi har som mål å dele kunnskap om havets avgjørende rolle for en bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv.

Følg ekspedisjonen
Nettside av TRY / Netlife