UN logos
Statsraad Lehmkuhl

One Ocean Expedition

Vi setter seil for fremtiden! I august 2021 kastet Statsraad Lehmkuhl loss fra Norge for en nesten to år lang jordomseiling. One Ocean Expedition er en del av FNs havforskningstiår. Målet er å skape oppmerksomhet og dele kunnskap om hvor viktig havet er for en bærekraftig fremtid i et globalt perspektiv.

I august 2021 seilte det 98 meter lange seilskipet Statsraad Lehmkuhl ut fra Arendal, på den 20 måneder lange One Ocean Expedition, en reise rundt hele kloden.

Frem til hjemkosten til Bergen 15. april 2023 vil Statsraad Lehmkuhl seile 55.000 nautiske mil og besøke 36 havner over hele verden.

world map
Seilingsrute One Ocean Expedition

Et flytende universitet

Under One Ocean Expedition fungerer Statsraad Lehmkuhl både som opplærings- og forskningsfartøy. Det 109 år gamle skipet har blitt utstyrt med topp moderne forskningsutstyr, som kontinuerlig samler inn data om hvordan mennsker påvirker havet. Livet i havet langs ruten skal undersøkes, og forskerne skal registrere sporene etter oss mennesker: Hva finnes av forurensing - som mikroplast, og hvor mye støy er det fra alt det vi driver med, på og i havet. Noen tema skal studeres spesielt, som utvekslingen av CO2 mellom atmosfære og hav, og hvordan det påvirker surhetsgraden i vannet.

I havnene brukes skipet til konferanser, møter mellom diplomater og politikere, og som et sosialt samlingspunkt. Når Statsraad Lehmkuhl er tilbake i hjemmehavnen, skal Bergen kommune arrangere One Ocean Week, en internasjonal samling med konferanser, workshops og seminarer.

One Ocean Expedition er en del av FNs havtiår for en bærekraftig utvikling. Vi har som mål å bidra spesielt til bærekraftsmål: 14 - Livet under vann, 13 - Stoppe klimaendringene, 4 - God utdanning, 17 - Samarbeid for å nå målene.

Medseilere er med å jobbe oppe i riggen.
Medseilere er med å jobbe oppe i riggen.

Havet forener oss

One Ocean Expedition dukket opp som en idé i 2016, omtrent samtidig som de første initiativene ble tatt for å få til et FNs havtiår. Alle havområder er forskjellige, og har ulike utfordringer med miljø og påvirkning av menneskelig aktivitet, men havene henger sammen og forener oss. Vi deler en felles fremtid.

Vanlige utfordringer som klimaendringer og havforsuring påvirker alle deler av havet. Derfor virket ideen om å seile over det felles «One Ocean» med et fartøy som både inviterer og krever at alle om bord samarbeider smart. Det er en fin måte å vise frem kjernen i utfordringen det er å få til bærekraft og samtidig havets rolle.

Siden planleggingen startet har stadig flere gode krefter kommet til, fra akademia, næringsliv, myndigheter og samfunnet ellers. Sikkerhet, vitenskap, utdanning, kommunikasjon, logistikk, og aktiviteter i havnene er noen av temaene som de frivillige gruppene jobbet med da ekspedisjonen ble forberedt.

Det som skjer om bord brukes på land til utstillinger og andre aktiviteter for skoler, universiteter og partnere over hele kloden.

Lokale skoleelever deltar på workshop om bord i Jamaica.
Lokale skoleelever deltar på workshop om bord i Jamaica.

Et forskningsfartøy

Skipet er blitt utstyrt med moderne instrumenter som gjør at det fungerer som et forskningsfartøy, parallelt med undervisning i seiling og tradisjonelt sjømannsskap. Skipet samles kontinuerlig inn data underveis, på en måte som gjør at data fra de ulike miljøene kan sammenlignes. En seilskute lager lite lyd, og er perfekt når det skal hentes akustiske data like under havoverflaten. Lehmkuhl er utstyrt med både hydrofoner som lytter passivt, og aktive ekkolodd.

Siden det tas vannprøver kontinuerlig, kan avanserte moderne teknikker som eDNA-analyser gjennomføres. Der deltar studentene gjennom hele reisen, med ansvar for datainnsamling og håndtering av alle instrumentene.

Studentene Erlend Mundal og Ragnhild Beck Hestness tar prøver Foto:
Studentene Erlend Mundal og Ragnhild Beck Hestness tar prøver Foto:

Følg ekspedisjonen

One Ocean Expedition kan følges her på nettstedet vårt og på

Elevkanalen kan norske skoleelever følge ekspedisjonen og lære om hav og bærekraft.

Akvariet i Bergen har bygget et eget Havrom, med utstillinger og skjermer som viser sanntidsdata, og med arrangement for elever og andre.

Les alle artiklene våre her.

Statsraad Lehmkuhl

Meet our partners

Les mer
Sailing route

Sailing route

Les mer
Ocean education

Ocean Education

Les mer

One Ocean logoUN logos

One Ocean Expedition er en jordomseiling av det norske seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Vi har som mål å dele kunnskap om havets avgjørende rolle for en bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv.

Følg ekspedisjonen
Nettside av TRY / Netlife