UN logos
Undervisning
Foto: Hanna Thevik

Inne i "The roaring forties"

over 2 years ago
Skrevet av Ronald Toppe
Undervisning > Inne i "The roaring forties"

Inne i "The roaring forties"

over 2 years agoUndervisning
Skrevet av Ronald Toppe
Foto: Hanna Thevik

Statsraaden har nådd ned til 45 grader sør, inne i en av "motorveiene" til de gamle seilskipene.

I rapporten sin for 13. mars er kaptein Marcus Seidl nesten litt skuffet.

– Nå som vi nærmer oss breddegraden 45 syd er vi inne i et vindfelt som ofte kalles the «Roaring Forties»; de brølende førti. Selv om vi hittil har gått klar av lavtrykksværet tilknyttet navnet, så ser vi at det er noen tendenser til sterkere vind syd for oss.

Kartet under viser hvor skipet var da han skrev rapporten sin. Det er lett å se at det blåser godt sør for dem.

Vind og bølgehøyde Kart: Earth Nullschool
Vind og bølgehøyde Kart: Earth Nullschool

Artig fakta: Kartet over viser at det blåser med klokken rundt lavtrykk, og mot klokken rundt høytrykk. Det motsatte av på den nordlige halvkule altså.

Motorveien

"The roaring forties" høres ikke ut som et område du har lyst til å seile inn i, men dette var "motorveien" til seilskipene på vei mellom Europa, Asia, Australia og tilbake.

Her nede blåser det som regel fra vest mot øst, vind som skipene kunne ri på rundt hele kloden. På vei ut seilte skipene rett sør i Atlanteren til de møtte på vinden som tok dem sør for Kapp det gode håp og Afrika, og videre mot Australia - om de da ikke satte kursen ut av vindbeltet og norover igjen mot India og Asia.

På vei hjem igjen fra Australia seilte skipene østover, over Stillehavet mot Sør-Afrika og rundt Kapp Horn, og så nordover mot Europa. Hollenderen Hendrik Brouwer var den som oppdaget denne ruten, i 1611, og "motorveien" har nå hans navn, Brouwer-ruten.

Solen

Det er solen som driver "The roaring forties". Luften som varmes opp over ekvator utvider seg, blir lettere, og stiger opp. Der opp strømmer den nordover og sørover. Nede ved havet erstattes den luften som forsvinner opp, av luft som trekkes inn fra nord og sør.

Slik sirkulerer luften i atmosfæren. Kilde: earth.nullschool / Wikipedia
Slik sirkulerer luften i atmosfæren. Kilde: earth.nullschool / Wikipedia

Jordrotasjonen dreier på vindretningen. Nord for ekvator blåser den derfor inn fra nordøst, sør for ekvator fra sørøst. Det er dette som er passatvindene. Ved 60 grader nord og sør er det et nytt område med luft som som stiger, også her på grunn av forskjeller i temperaturen. Det er her vi finner "The roaring forties", med vind som blåser fra vest mot øst.

Bortsett fra tuppen av Sør-Amerika er det ikke er noen store landområder som påvirker vinden her, og den blir ofte veldig kraftig. En god ting for seilskuteskippere med dårlig tid, ikke fullt så behagelig for passasjerene.

Lenger sør er vinden enda kraftigere, "The furious fifties"; de rasende femti. Det er ikke uten grunn at det å passere forbi Kapp Horn, på 55 grader sør, blir sett på som den store prøven for alle seilere.

One Ocean logoUN logos

One Ocean Expedition er en jordomseiling av det norske seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Vi har som mål å dele kunnskap om havets avgjørende rolle for en bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv.

Følg ekspedisjonen
Nettside av TRY / Netlife