UN logos
Livet om bord
Hodet var alt som var igjen. Foto: Mathilde Bryn Eikefjord

En hai stjal middagen

almost 2 years ago
Skrevet av Ronald Toppe
Livet om bord > En hai stjal middagen

En hai stjal middagen

almost 2 years agoLivet om bord
Skrevet av Ronald Toppe
Hodet var alt som var igjen. Foto: Mathilde Bryn Eikefjord

En flott tunfisk hang på kroken, men alt som kom om bord var et avkappet hode.

Den siste fredagen i juli seiler Statsraad Lehmkuhl langsomt nordover i Korallhavet, like vest for Vanuatu. Korallhavet har fått navnet sitt etter Great Barrier Reef i Australia, litt lenger vest, og det var ut i dette varme vannet mannskapet satte ut snøret i håp om fersk fisk.

Og napp ble det, tunfisk, men kokken på Statsraaden måtte finne på noe annet enn fisk til middag.

Bare hodet

- En ny fiskehistorie kan formidles om nok en fin tunfisk som gikk tapt i det en hai fikk tak i den mens overstyrmannen vår forsøkte å hale den om bord rett før solnedgang i går – han sto til slutt igjen med kun hodet til fisken, skrev kaptein Seidls i loggen sin.

Fiskehoder blir det god fiskesuppe av, og kinnkjøtt og tunge er en delikatesse. Men stor nok til å mette et helt skip var ikke tunfisken.

Et hode med lange brystfinner. Foto: Mathilde Bryn Eikefjord
A head with long pectoral fins. Photo: Mathilde Bryn Eikefjord

Tunfisk kan bli enorme. Arten som lever nord i Atlanteren, makrellstørje, kan bli fire og en halv meter lange og med en vekt på over 650 kilo. Fisken Statsraaden fikk på kroken ser ut til å være en albakor, eller langfinne-tunfisk, som kan bli 60 kilo tung.

En fangst av albacore. Foto:Joachim Langeneck / Creative Commons
En fangst av albacore. Foto:Joachim Langeneck / Creative Commons

Navnet har den fått på grunn av de lange brystfinnene, som vi ser på bildene Mathilde Bryn Eikefjord tok av de bedrøvelige restene som hang igjen på kroken.

Flere av tunfiskartene er utryddingstruet, men ikke albakor. Den finnes i alle tropiske farvann, der den for det meste lever av blekksprut, og er en viktig fiskeriressurs.

En tigerhai?

Haien tok med seg middagen ned i dypet før noen fikk tatt bilde av den.

I Korallhavet finnes det over 60 ulike arter hai. De fleste holder seg langt nede i dypet. Fisketyven har sannsynligvis vært en hvithai, tigerhai, en bronsehai, en hammerhai, eller en annen av de ti artene som jakter i overflaten.

Den eneste av artene i Korallhavet det ikke kan ha vært, er hvalhai. Det er den største av alle haier, 15 meter lang og 20 tonn tung, men lever bare av ørsmå plankton.

Hvalhai. Foto: Creative commons
Hvalhai. Foto: Creative commons

Badestopp

Haiene er i kraftig tilbakegang på grunn av overfiske. Korallhavet er et av de få områdene der det fortsatt er store og livskraftige bestander av dem.

Det er derfor ikke rart at kapteinen avslutter rapporten sin litt overrasket.

- Selv i etterkant av denne hendelsen kommer det stadig vekk forespørsler om et badestopp.

Etter den opprinnelige planen skulle skipet besøkt den lille øystaten Vanuatu, men forsinkelsene på grunn av Covid-19 gjorde at anløpet dessverre ble kansellert. Neste havn er Palau, som skipet ankommer 24. august.

One Ocean logoUN logos

One Ocean Expedition er en jordomseiling av det norske seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Vi har som mål å dele kunnskap om havets avgjørende rolle for en bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv.

Følg ekspedisjonen
Nettside av TRY / Netlife